Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA

SKLEPU CUSTOM SCANDINAVIA

 

Zapewniamy naszym Klientom prywatność, bezpieczne korzystanie z serwisu,

oraz ochronę danych osobowych.

 

Korzystanie z naszej strony i serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz na zasady prywatności i bezpieczeństwa zawarte w niniejszym dokumencie.

 

 

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez Klienta w związku z rejestracją i korzystaniem ze sklepu internetowego CustomScandinavia.pl (dalej „Sklep Internetowy”) są przetwarzane przez Jacek Grycaj Design Studio, ul. Parkowa 1 lok. 2, 30-538 Kraków, NIP 9191656956, REGON 060554281, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie na rzecz Klienta, który odmówił udzielenia zgody, usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez tego Klienta zakupów w Sklepie Internetowym CustomScandinavia.pl.

 3. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny
  z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa,
  w szczególności zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 4. Przekazywane nam dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane są:

 • w celu realizacji składanych zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego CustomScandinavia.pl;

 • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną i realizacji przez nas składanych zamówień;

 • w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

 • jeżeli Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, również w celu przekazywania informacji o Sklepie Internetowym CustomScandinavia.pl, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z CustomScandinavia.pl (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).

 1. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dane osobowe Klientów przechowujemy w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 2. Dostęp do bazy danych, w których zbierane są dane osobowe Klientów posiadają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

 3. Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. Podane dane osobowe Klient może samodzielnie edytować i usuwać w koncie Klienta (zakładka „Twoje konto”). Klient może również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: sklep@customscandinavia.pl.

 4. Nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH. HASŁA

 1. Klient w ramach procesu rejestracji na Stronie Internetowej CustomScandinavia.plzakłada swoje konto użytkownika w serwisie dostępnym na tej stronie, które obligatoryjnie zabezpieczane jest hasłem dostępu.

 2. Hasło musi mieć minimum 8 znaków, a system sprawdza, czy jego częścią nie jest nazwa usługi lub login Klienta. W ten sposób dostęp do konta możliwy jest wyłącznie po prawidłowej autoryzacji.

 3. Za pośrednictwem udostępnionych w panelu administracyjnym konta mechanizmów Klient może w dowolnym momencie dokonać zmiany hasła. Jeśli Klient zapomniał hasła, serwis udostępnia sformalizowaną procedurę nadania nowego hasła.

 4. System odnotowuje próby nieautoryzowanego dostępu do zasobów. W razie podejrzenia włamania Klient może za naszym pośrednictwem łatwo zweryfikować, czy miało miejsce naruszenie zasad bezpieczeństwa.

 

PLIKI COOKIES

 1. Strona Internetowa CustomScandinavia.pl stosuje tzw.pliki cookies („ciasteczka”),
  tj. informacje
  zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, smartfonie, tablecie itp.), które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze Strony Internetowej CustomScandinavia.pl. Pliki te mogą zawierać nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Dzięki zapisaniu plików cookies na urządzeniu Klienta możliwe jest m.in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu Klient nie musi każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętać towarów dodanych do koszyka, czy dostosować treści strony do swoich zainteresowań. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego CustomScandinavia.pl, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

 4. Strona Internetowa CustomScandinavia.pl nie zbiera w sposób niekontrolowany żadnych innych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości Strony Internetowej CustomScandinavia.pl do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z tej strony internetowej;
  w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta sklepu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego CustomScandinavia.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 

 1. W ramach Sklepu Internetowego CustomScandinavia.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies (podziału według czasu ich przechowywania):

 1. cookies sesyjne: przechowywane tymczasowo na urządzeniu Klienta i pozostające tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki (wylogowania); zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.

 2. cookies trwałe: przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub przez czas określony w parametrach plików cookies. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta.

 1. W ramach Sklepu Internetowego CustomScandinavia.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies (podziału wg ich funkcji):

 1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;

 3. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Kleint, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 4. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego przez Klienta;

 5. reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści marketingowych dostosowanych do jego zainteresowań.

 1. Klient ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies (możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia, a także usunięcia plików cookies) i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę,
  za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie Strony Internetowej.
  W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę Klienta na pliki cookies. Daje to Klientowi możliwość kontroli nad plikami cookies, ale może spowolnić działanie przeglądarki

  

MATERIAŁY REKLAMOWO-PROMOCYJNE

Materiały reklamowo-promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazany przez nas link zawierający akceptację na otrzymywanie newslettera
o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie Internetowym.

 

LINKI

Zwracamy uwagę, iż na stronie Sklepu Internetowego CustomScandinavia.pl zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych. W związku z powyższym nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy do zapoznania się
z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie pytania, sugestie i wnioski odnoszące się do ochrony prywatności, w szczególności danych osobowych, prosimy kierować na adres sklep@customscandinavia.pl

 2. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszej polityce prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Klienci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej CustomScandinavia.pl.