Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy CustomScandinavia.pl prowadzony jest przez: Jacek Grycaj Design Studio, ul. Parkowa 1 lok. 2, 30-538 Kraków, NIP 9191656956, REGON 060554281.

 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa warunki sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym CustomScandinavia.pl, w tym zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uprawnienia Klienta do zmiany lub anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

 1. Sklep Internetowy CustomScandinavia.pl prowadzi sprzedaż mebli, artykułów wyposażenia wnętrz w ramach sprzedaży wysyłkowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

§ 2. Definicje pojęć

Terminy użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. SklepInternetowyCustomScandinavia.pl lub SklepInternetowy – prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy, dostępny na Stronie Internetowej

 2. Sprzedający lub Operator – Jacek Grycaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Grycaj Design Studio, pod adresem: ul. Parkowa 1 lok. 2, 30-538 Kraków, posiadający NIP 9191656956 oraz REGON 060554281, dane kontaktowe: sklep@customscandinavia.pl

 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 4. Produkt lub Produkty – towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego CustomScandinavia.pl

 5. Strona Internetowa – strona www dostępna pod domeną internetową www.CustomScandinavia.pl

 6. Strona Produktu – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat Produktu

 7. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: liczbę Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności

 8. Dni Robocze – od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 9. Godziny Pracy - od 8:30 do 17:00 w Dni Robocze

§4. Ogólne zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego

 1. Klient uprawniony jest do korzystania ze Sklepu Internetowego CustomScandinavia.pl wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, którym jest obsługa procesu sprzedaży Produktów.

 2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć niekorzystnie na funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub za niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 4. Operator dokłada wszelkich starań, by usługi świadczone w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Operator nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

 5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Produkty, niezbędny jest:

 1. komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny;

 2. szerokopasmowe łącze internetowe;

 3. przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
  (typu Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari);

 4. włączona obsługa języka JavaScript;

 5. włączona obsługa plików Cookies;

 6. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego CustomScandinavia.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego CustomScandinavia.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami §5 Regulaminu.§ 5. Rejestracja i logowanie

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym CustomScandinavia.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając co najmniej: imię i nazwisko, pseudonim jako login, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania umowy z Operatorem i prawidłowej realizacji przez Operatora usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta na Produkty.

 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym CustomScandinavia.pl, jak również korzystanie
  z funkcjonalności Sklepu Internetowego CustomScandinavia.pl są nieodpłatne.

 3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 4. Dane Klienta podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

 5. Login i hasło mają charakter poufny. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. Za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem loginu i hasła osobom trzecim.

 6. Klient korzystający ze swojego konta zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.

 7. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres: sklep@customscandinavia.pl wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

 8. Logowanie do Sklepu Internetowego CustomScandinavia.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta (lub później aktualizowanych).

 9. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego CustomScandinavia.pl, w szczególności składać zamówienia na Produkty.

§ 6. Dane osobowe Klientów

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym CustomScandinavia.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów
  w Sklepie Internetowym.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie na rzecz Klienta, który odmówił udzielenia zgody, usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez tego Klienta zakupów w Sklepie Internetowym CustomScandinavia.pl.

 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Operatora, tj. Jacka Grycaj prowadzącego działalność pod firmą Jacek Grycaj Design Studio, ul. Parkowa 1 lok. 2, 30-538 Kraków, NIP 9191656956, REGON 060554281, który jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 4. Operator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym CustomScandinavia.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 16 Regulaminu, również w celach marketingowych,
  w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

 5. Klient ma zawsze prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania
  i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

 6. Klient zapewnia, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, tj. są prawdziwe.

 7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności i Bezpieczeństwa zamieszczonej na Stronie Internetowej.

§ 7. Informacje o Produktach

 1. Informacje o Produktach zamieszczone w Sklepie Internetowym CustomScandinavia.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego w żadnym wypadku nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 2. Informacje o Produkcie, w tym jego właściwościach (wymiarach, materiałach, z których jest wykonany, dostępnych barwach) oraz cenie, zawarte są na Stronie Produktu dostępnej w Sklepie Internetowym.

 3. Operator zwraca uwagę, iż indywidualne ustawienia komputera Klienta mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Produktu na komputerze Klienta
  a rzeczywistym wyglądem Produktu (kolor, proporcje itp.).

 4. Ceny Produktów wskazanych w Sklepie Internetowym:

 1. podawane są w złotych polskich;

 2. zawierają podatek VAT;

 3. nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od wariantu dostawy Produktu wybieranego przez Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy procedurze zamawiania Produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 1. Dla Klienta zawsze obowiązuje cena Produktu zawarta na Stronie Produktu w chwili składania zamówienia.

 2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

§ 8. Warunki składania zamówień i zawierania umów sprzedaży

 1. Zamówienia na Produkty można składać poprzez Stronę Internetową Sklepu Internetowego.

 2. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w Godzinach Prawy Sklepu Internetowego.

 3. W celu złożenia zamówienia Klient powinien:

 1. zapoznać się z informacjami o Produkcie na Stronie Produktu dostępnej w Sklepie Internetowym,

 2. zalogować się do Sklepu Internetowego CustomScandinavia.pl;

 3. wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny) i jego parametry jeżeli są do wyboru (kolor, rozmiar itd.);

 4. wybrać formę dostawy Produktu;

 5. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, a także numer telefonu do kontaktu z kurierem;

 6. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

 7. kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”


W trakcie składania zamówienia, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na Stronie Internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych.

 1. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych przed wyborem opcji „Złóż zamówienie” wyświetlane jest podsumowanie zamówienia zawierające:

- przedmiot zamówienia (lista Produktów),
- jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Produktów
- całkowity koszt dostawy,
- wybraną formę płatności,
- wybrany sposób dostawy wraz z ujętym czasem doręczenia,
- dane kontaktowe Klienta,
- dane adresowe odbiorcy Produktu

Klient zobowiązany jest zweryfikować poprawność tych danych.

 1. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu lub Produktów.

 2. Po złożeniu zamówienia na adres e-mail Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Klienta.

 3. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres e-mail Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w punkcie 3 powyżej, a więc z chwila jego otrzymania przez Klienta zawierana jest umowa sprzedaży zamówionego Produktu lub zamówionych Produktów

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który przy wcześniejszych zamówieniach nie wywiązał się z umowy sprzedaży nie dokonując odbioru przedmiotu zamówienia bez istotnej przyczyny dotyczącej Produktu.

 5. W przypadku braku zamówionego Produktu u Sprzedającego lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 6. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający może zaproponować Klientowi:

 1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

 2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

 3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Sprzedającego wysłanie składających się na zamówienie Produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 1. Jeżeli Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji,
  o której mowa w punkcie 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego), Sprzedający może według jego decyzji może:

 1. dostarczyć Klientowi Produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane
  w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, informująco o tym Klienta na jego adres e-mail, lub

 2. anulować zamówienie w całości.

 1. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w pkt 11 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia
  w części) zgodnie z zasadami zwrotu opisanymi w § 14 Regulaminu.

 2. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Sprzedającego, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, należy rozumieć przysługujące Spółce umowne prawo odstąpienia, z którego Sprzedający może skorzystać w terminie odpowiadającym terminowi, o którym mowa w §10 pkt 3 niniejszego Regulaminu. W przypadku gdy termin, o którym mowa w §10 pkt 3 niniejszego Regulaminu, jest krótszy niż 20 dni, Sprzedający może wykonać umowne prawo odstąpienia w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży z Klientem.

§ 9. Warunki płatności

 1. Klient może dokonać zapłaty ceny sprzedaży i kosztów dostawy w następujących opcjach:

 1. płatność z góry, tj. przed wysłaniem przedmiotu zamówienia - przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedającego. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności;

 1. Wyboru formy płatności dokonuje Klient składając zamówienie na Produkt.

 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

§10. Sposoby i czas dostawy

 1. Dostawa może być zrealizowana tylko na terytorium Polski i innych krajów Unii Europejskiej.

 2. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu w zależności od jego wyboru: za pośrednictwem Poczty Polskiej
  (w wypadku dostaw na terytorium Polski) lub firmy kurierskiej.

 3. Sprzedający zamieszcza na Stronie Produktu informację o liczbie Dni Roboczych,
  w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia (Czas Dostawy). Powyższa informacja ma charakter orientacyjny, a czas ten liczony jest od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Produktów.

 4. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Produktu.

 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki
  z powodu błędnie podanego adresu przez Klienta. W takim przypadku Klient jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku zamówienie jest anulowane.

 7. Przy dostawie Produktów Klient jest zobowiązany przeliczyć ilość i zweryfikować jakość Produktów przy odbiorze od Przewoźnika. W wypadku braków lub uszkodzeń okoliczność tą Klient jest zobowiązany w obecności dostarczającego sporządzić protokół braków/zniszczenia i wyłącznie na jego podstawie złożyć reklamację. Reklamacje związane z uszkodzeniami mogącymi powstać w transporcie nie będą uwzględniane jeśli nie zostaną zgłoszone w obecności firmy dostawczej.

 8. Część Produktów - zwłaszcza produkty wielkogabarytowe - ze względów transportowych jest wysyłana w stanie wymagającym samodzielnego montażu.

 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub rozszerzenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych Produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych Produktów. Informacje w tym zakresie zamieszczane są na Stronie Internetowej.

§11. Modyfikacje zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sprzedającego przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta, przy czym status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”.

 2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Twoje konto”.

 3. Klient może dokonywać następujących zmian w zamówieniu: rezygnacji z całości bądź
  z części Produktów składających się na zamówienie (przy czym do anulowania zamienia stosuje się termin określony w §13 pkt 1 Regulaminu), zmiany w adresie dostawy,
  lub zmiany danych na fakturze.

 4. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

§12. Odpowiedzialność za wady. Warunki reklamacji Produktów

 1. Klient nabywający Produkt jako konsument, tj. w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Produktu, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonego Produktów z umową, zawiadomi Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności.

 2. Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 3. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedający rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego Produktu lub Produktów wraz z dowodem zakupu tego Produktu (Produktów) od Sprzedającego i opisem reklamacji na adres siedziby Sprzedającego.

 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający wedle swojego wyboru naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

 5. Klient nabywający Produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego Produktu.

 6. Sprzedający nie jest producentem Produktów. Produkty sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją na okaziciela udzieloną przez producenta bądź dystrybutora Produktu. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty.

 7. W przypadku Produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji na okaziciela, Klient może reklamować Produkt posiadający wady:

 1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje Produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji),
  a Sprzedający może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do gwaranta albo do Sprzedającego;

 2. w wypadku Klientów - konsumentów - korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego w związku z niezgodnością Produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień punktów 1- 4 niniejszego paragrafu;

 3. w wypadku Klientów - niekonsumentów - korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego na podstawie przepisów o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu.

§13. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia (odstąpić od umowy sprzedaży) przed dokonaniem płatności za zamówione Produkty lub jeśli składające się na nie Produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki, w terminie 2 Dni Roboczych od daty złożenia zamówienia samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego.

 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania Produktu), za wyjątkiem Produktów używanych, których stan po odbiorze przez Klienta uległ zmianie.

 3. Odstąpienie od Umowy zgodnie z pkt 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w pkt. 2 powyżej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającemu nieużywanego Produktu w stanie niezmienionym, w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Sprzedający zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami §14 Regulaminu.

 4. Sprzedający nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§14. Zwrot należności Klientom

 1. Sprzedający dokona zwrotu Klientowi należności w ciągu 15 Dni Roboczych od zaistnienia podstawy zwrotu, w przypadku:

 1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

 2. zwrotu Produktu z zamówienia wskutek skutecznego i zgodnego z prawem odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta,

 3. uznania reklamacji prze Sprzedającego i braku możliwości naprawy uszkodzonego Produktu lub wymiany Produktu na nowy.

 1. Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonano płatności (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta).

 2. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sprzedającego.

 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§15. Informacje handlowe

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”).

 2. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego CustomScandinavia.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Operatotra w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter).

§16. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin świadczenia spełnia wymogi określone ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

 3. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Operatorowi statystyk jego obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

 4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności i Bezpieczeństwa.

 5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego a Sprzedającym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na Stronie Internetowej w zakładce www.CustomScandinavia.pl/regulamin oraz mogą pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego nie krótszym niż 3 dni od momentu udostępnienia na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.